Industrien

Waste To Energy

Industriens restprodukter

Let bortskaffelse af organiske restprodukter til én fast aftager.
Sikring af genanvendelse af vigtige næringsstoffer som f.eks. fosfor frem for, at disse går tabt.
Yderligere grøn profil, da de organiske restprodukter omdannes til bæredygtig energi.
Væsentlig grønt alternativ til forbrændingsanlæg eller deponi

Typer af restprodukter

VI kan håndtere stort set alle organiske restprodukter – inkl. kategori 3-produkter, der skal hygieniseres.

Vi har lagerkapacitet, hvorfor vi kan modtage store mængder med kort varsel.

Styrk din grønne profil og bliv samarbejdspartner

Vi ønsker at indgå længerevarende strategiske samarbejdsaftaler baseret på tillid og ordentlighed
Kontakt Jeppe Klug Madsen på E-mail jeppe@vinkelbioenergi.dk