Om Vinkel Bioenergi

Code of conduct

Hvad er det Vinkel Bioenergi står for?

Vores vision

 • Produktion af bæredygtig energi og dermed fortrængning af fossile brændstoffer
 • Reduktion af landbrugets samlede klimaaftryk – og dermed styrkelse af landbrugserhvervet lokalt

Vores mission

 • at producere naturbiogas baseret på primær restprodukter fra landbrug og industri – og dermed styrke den cirkulære økonomi i lokalområdet
 • at producere afgassede biomasser af så høj en kvalitet, at landbrugets samlede klimaaftryk reduceres – og dermed indirekte styrker landbrugets udviklingsmuligheder lokalt
 • at være en attraktiv samarbejdspartner for landmænd, øvrige leverandører, myndigheder og lokalsamfundet
 • at være en attraktiv arbejdsplads, så vi kan tiltrække og fastholde de bedste kollegaer

Engagement

 • Vi kan, vi vil og vi gør det
 • Keep it simple

Troværdighed

 • Et ord er et ord
 • Troværdighed over for samarbejdspartnere – hele vejen rundt

Ordentlighed

 • Ordentlighed og respekt i samspillet med leverandører, naboer og vores kollegaer
 • Orden på anlægget, på vejen og i landskabet
 • Køre ordentlig på vejene – vise hensyn til vores medmennesker
 • Vi støtter lokale initiativer og aktiviteter