Leverandørportal

Gå til Leverandørportal

For at få samarbejdet og regnskabsføringen til at glide lettere, imellem Vinkel Bioenergi og jer som leverandører, har vi en portal løsning til dig som leverandør. Meningen er et langt tættere samarbejde, med langt mindre administration. Alle kørsler til dig som leverandør er som regel planlagt et stykke frem, og baseret på faste aftaler mm. men der kan nemt opstå situationer, hvor man ønsker at aflyse, forsinke eller bestille en ekstra levering eller afhentning af gylle/dybstrøelse. Det sker normalt gennem en telefon kø til anlægget. Løsningen er vores leverandør portal.

Du logger selv ind og ændre bestillinger mm. og systemet vil så selv tilpasse kørslerne med anlæggets andre aftaler. De opdaterede planer sendes til administrationen, til endelig godkendelse hvorefter beskeden kan ses ved chaufføren, så hele processen går så let som muligt.

Følg med i flow til og fra Vinkel Bioenergi, samt se live tal på NPK og TS analyser. Du kan også følge med i dine leverancer af bl.a. halm, kornaffald, majs eller græs.  Leverandørportalen hos Vinkel bioenergi er integreret med Dynamics NAV, således at der bliver ført regnskab med mængder af materiale og aftaler.