Et af Danmarks største biogasanlæg

Bliv klogere
Image

Produktion af bæredygtig energi

Vinkel Bioenergi er bygget til at håndtere 400.000 tons biomasse om året og levere biogas til omkring 25.000 husstande om året. Anlægget er derfor et af de største biogasanlæg i Danmark.

Naturbiogas fra restprodukter

Naturbiogas fra restprodukterVi ønsker at producere naturbiogas baseret på primær restprodukter fra landbrug og industri – og dermed styrke den cirkulære økonomi i lokalområdet

Høj kvalitet og mindre klimaaftryk

Høj kvalitet og mindre klimaaftrykVi producerer afgassede biomasser af så høj en kvalitet, at landbrugets samlede klimaaftryk reduceres – og dermed indirekte styrker landbrugets udviklingsmuligheder lokalt.

Den attraktive samarbejdspartner

Den attraktive samarbejdspartnerVi ønsker at være en attraktiv samarbejdspartner for landmænd, øvrige leverandører, myndigheder og lokalsamfundet

Produktionen i dag indtil kl. *

Nm³ biometan
Tons biomasse håndteret
hustandes årsforbrug

* Tallende er simuleret ud fra en årsproduktion på cirka 45.000.000 Nm³ biometan, hvor der er håndteret op til 400.000 tons biomasse og leveret biogas til 25.000 hustande. De faktiske tal kan både være større eller mindre på selve dagen.

Seneste nyt fra Vinkel Bioenergi

 

Kom og oplev Vinkel Bioenergi

Virksomhedsbesøg

Kom med på en rundvisning og hør om processerne, produkterne og perspektiverne.

Foreninger & Institutioner

Vi inviterer gerne kommuner, offentlige myndigheder eller foreninger indenfor til et inspirationsbesøg.

Lokale naboer

Vi ønsker altid et godt og tæt samarbejde med vores naboer.

Bliv en del af holdet

Send gerne uopfordret ansøgning

Vi tror på, at den vigtigste forudsætning for at give vores kunder og partnere en god oplevelse er, at vi, der arbejder hos Vinkel Bioenergi, selv har en god oplevelse på jobbet. Derfor lægger vi stor vægt på at have et ligeværdigt samarbejde på tværs af titler og funktioner. Vi støtter og udfordrer hinanden, skaber positive rammer og en god balance mellem arbejde og privatliv, og vi tilbyder spændende udviklingsmuligheder i et uformelt og inspirerende miljø.

Læs mere