Vægt-selvbetjening

Vejledning til brovægt

Brovægt 1 = udendørs (1. prioritet)
Brovægt 2 = indendørs (2. prioritet)

 1. Gå til SELVBETJENING
Vægt-selvbetjening
 1. Indtast VOGNNUMMER (nr. plade)
  • Hvis nummeret ikke eksisterer, får du mulighed for at oprette vognen.
  • Hvis der mangler en udvejning vil siden automatisk udfyldes.
  Ellers skal du selv indtaste TANKNUMMER = Kontrakt nr.

 2. Klik på BEKRÆFT
  • du får automatisk en fri transport
  • vægten vises i feltet VÆGT
  • opdatér feltet VÆGT ved at klikke på symbolet

 3. Vælg BEKRÆFT INDVEJNING, når du mener vægten er korrekt.

 4. Ved udvejning gentages alle trin og der vælges BEKRÆFT UDVEJNING til sidst.

Ankomst til Vinkel Bioenergi

 • De officielle åbningstider for anlægget er mandag til torsdag fra kl.7-16 og fredag fra kl.7-14
 • Aflæsning kan ske fra kl. 7 og skal kunne afsluttes senest ved lukketid, medmindre pkt. 3 er aktuel (aflæsning udenfor åbningstid)
 • Der må ikke køres på brovægten før følgende er på plads
  • Kontrakt nr. (Tank nr. ved indvejning)
  • Nummerplade på lastbil. (Vogn nr. ved indvejning)
  • Aftale om aflæsning ved selvbetjening er på plads.
  • Eller der er kontaktet en medarbejder som kan hjælpe med indvejningen – tlf. 31261660, tryk 1
 • Det er ikke tilladt at overnatte indenfor porten eller i indkørslen til anlægget.

Ansvar og forpligtelser på matriklen

 • Chaufføren har ansvar for korrekt indvejning og aflæsning, samt at aflevere, underskrevet og dateret følgesedler.
 • Der er pligt til at rydde op efter sig, eller organisere oprydningen, i forbindelse med aflæsning.
 • Der er erstatningspligt overfor skader på udlånt materiel og øvrigt inventar ved ophold på anlægget 
 • Ansvar og erstatningspligt ved aflæsning udenfor åbningstid fremgår af pkt. 3

Aflæsning uden for åbningstiden

 • Levering og aflæsning af biomasser uden for normal åbningstid kan ske ved at bekræfte følgende vilkår med en underskrift fra leverandøren.
  • Foruden oplyste retningslinjer i pkt. 1 og 2 gælder følgende:
   • Der udleveres en kode til hovedporten, som jævnligt fornyes
   • Leverandøren tager det fylde ansvar for instruktion i brovægt, og er ligeledes ansvarlig for korrekt indvejning og aflevering af følgesedler i postkassen foran hoveddøren. Herunder at udlevere kontrakt nr. til brug ved indvejning.
   • Leverandøren har pligt til at rydde op og rengøre efter sig efter end aflæsning.
   • Leverandøren har ansvar for at der aflæsses i den korrekte tank, og kan ved forkert aflæsningssted pålægges erstatningspligt for tabt udnyttelse af produktet samt oprydning og rengøring i samme forbindelse.   

I absolut nødstilfælde kan vagt tlf. 31261660 benyttes. Ved spørgsmål, til indvejning, instruktioner og lignede, henvises der til at tage kontakt indenfor normal åbningstid.