Landbruget

Biogas er godt for samfundet og den enkelte landmand

Afgasset biomasse

Illustration: Færre lugtgener med afgasset gylle

Udnyt alle de mange fordele

Ensartet gylle – afgasset er tyndere og infiltreres hurtigere i jorden, og dermed lettere at dosere på marken.

Kvælstofudnyttelsen i gødningen øges væsentligt og gødningsøkonomien og udbytterne forbedres.

Færre lugtgener – afgasset gylle lugter mindre og lugten aftager hurtigere

Bedre udnyttelse af næringsstofferne

Den kvælstof og fosfor som er i den afgassede gylle kan bedre optages direkte af planterne.
Udvaskning af næringsstoffer til grundvandet formindsket i høj grad

Dybstrøelse:

Nemmere at håndtere, den flydende afgasset biomasse, end dybstrøelsen, som planterne også har lettere ved at optage.
Man undgår neddækning og markstakke, og efterfølgende dyr udkørsel til markerne, men i stedet få den flydende afgasset biomasse, der kan køres direkte til marktanke.

Optimering/reduktion af transport:

Omkostninger til gylletransport reduceres væsentlig ved at få fragtet gyllen direkte fra biogasanlægget til modtagere af overskydende gylle eller til marktanke.

Lavere smitterisiko:

Den proces som sker i biogasanlægget, formindsker indholdet af bakterier væsentligt og ukrudtsfrø forgår.

Hør mere om afgassede biomasser til dine marker

Står du og mangler gylle til dine marker, er vi klar til at hjælpe, med afgassede biomasser af høj og ensartet kvalitet.
Kontakt Logistik- og leverandøransvarlig Mikael Pinholt på telefon 3126 1661, for nærmere drøftelse.